Masteropleiding

Opleiding tot Do-In Yoga Advanced Teacher

Deze opleiding verenigt de Do-In Practitioner en Do-In Teacher opleidingen. Je geeft een presentatie aan de hand van je scriptie. Hierin laat je theorie en praktijk samen komen en kom je met een plan van aanpak in relatie tot jouw thema.

Zielskracht

Deze opleiding heeft als thema: zielskracht. Wat is zielskracht? Hoe kom je ermee in verbinding? Wanneer gebeurt dat? Waar gebeurt dat? Voor wie is zielskracht? Do-In Yoga betekent leven vanuit je midden, je centrum: de Hara. Daar vind je de draagkracht om het pad van je ziel handen en voeten te geven op aarde. Vanuit de Hara wordt het hart verwarmd (compassievol zijn) en het hoofd verlicht (helder denken).

Het pad

De masteropleiding bestaat uit drie modules: abilities, investigation en fortitude.

Abilities

In de eerste module staan jouw natuurlijke gaven centraal en hoe zij zich verhouden tot de Do-In Yoga leer. Om dit in beeld te krijgen gaan we dieper in op de psychologie van de vijf elementen, yin en yang, en de meridianen leer. Vanuit de inzichten in de natuurlijke gaven wordt een onderzoeksthema gekozen.

  1. zielskracht & hara
  2. natuurlijke gaven & vijf elementen
  3. psychologie I
  4. psychologie II
  5. visie & onderzoeksthema

Deze module bestaat uit een vijfdaagse intensive (50 uur).

Investigation

In de tweede module vindt het onderzoek in het gekozen thema plaats. Hiertoe worden de eigen natuurlijk gaven ingezet  en de opgedane kennis. Van de student wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig onderzoek kan verrichten en hiertoe een scriptie schrijft. Uiteraard is hierbij persoonlijke begeleiding vanuit de school. Het onderzoeksthema wordt besproken vanuit de Do-In Yoga leer in relatie tot Yin en Yang, de vijf elementen en de meridianen.

Deze module bestaat uit thuisstudie met individuele begeleiding (100 uur).

Fortitude

In de derde module vind het afstuderen plaats van de masteropleiding, om je te certificeren tot Do-In Yoga Advanced Teacher. Centraal in deze module staat: de wijsheid van het alles voorbij. Dat betekent fysiek fit, emotioneel erkend, mentaal helder en spiritueel bewust. Meesterschap in de praktijk brengen.

  1. uitlijning persoonlijkheid en ziel
  2. voorbereiding afstuderen
  3. psychologie III
  4. de lemniscaat van ons bewustzijn: de wijsheid van het alles voorbij
  5. afstuderen onderzoeksthema (presentatie)

Deze module bestaat uit een vijfdaagse intensive (50 uur).