DIYDR bevoegdheden

Vastgelegde bevoegdheden Do-In Yoga Docenten Licentiehouders

Graad: Do-In Yoga Basic Teacher

Als Do-In Yoga Basic Teacher heb je de basisopleiding Practitioner succesvol afgerond. Deze beroepsopleiding is Post-HBO niveau en bedoeld voor therapeuten, coaches en docenten. De opleiding is een intensive van 200 uur en bestaat uit drie modules: Kata’s, Experience en Communication. Met het behalen van de opleiding wordt het Practitioner diploma behaald.

Hiermee mag een docentenlicentie aangevraagd worden, waarna men bevoegd is tot het geven van Do-In Yoga lessen.

 • bevoegd tot aanvragen docentenlicentie waarmee Do-In Yoga beroepsmatig gegeven mag worden, voor eigen inkomen
 • met de docentenlicentie bevoegd tot het geven van groepslessen Do-In Yoga volgens de geleerde werkwijze tijdens de opleiding, uit het cursusboek:
  • Standaard Do-In Yoga les
  • Do-In Yoga les volgens lesontwerp
  • Do-In Yoga volgens de verschillende aangereikte oefenseries
 • met de docentenlicentie bevoegd tot het geven van individuele Do-In Yoga lessen volgens de geleerde werkwijze uit het cursusboek, afgestemd op het individu na diagnose volgens de Vier Shins.
 • met de docentenlicentie bevoegd tot het geven van inval-lessen bij sport- en yogascholen, met de vermelding dat je de betreffende inval-les (hatha, yin, power, ashtanga, vinyasa, pilates) zal vervangen door het geven van Do-In Yoga, waarbij je de les naar wens meer Yin (rustiger, trager) of meer Yang (actiever, vlotter) kan geven

Graad: Do-In Yoga Full Teacher 

Als Do-In Yoga Teacher heb je de vervolgopleiding Teacher succesvol afgerond. Deze beroepsopleiding is Post-HBO niveau en bedoeld voor wie de Practitioner afgerond heeft. De opleiding verdiept en breidt uit tijdens de intensieve 200 uurs training. Ze bestaat uit drie modules: Technique, Expansion en Energy.

Als afgestudeerde is men 400 uurs opgeleid (Practitioner en Teacher) en met docentenlicentie bevoegd tot:

 • alles wat de docentenlicentie de afgestudeerde Practitioner biedt
 • les geven met behulp van de speciale lesgeef methode Hara-Teaching 
 • individueel begeleiden van deelnemer(s) in Yin-Yang houdings-techniek
 • les geven in de nieuwe standaardles: Do-In Yoga bekrachtingsles
 • les geven in de nieuwe lesopbouw volgens de Chakra’s, in relatie tot de meridianen
 • les geven volgens diverse nieuwe lesontwerpen
 • Do-In Yoga privé les en coaching geven met behulp van de vijf elementen en de vier shins

Graad: Do-In Yoga Advanced Teacher 

Als Do-In Yoga Advanced Teacher heb je de master opleiding succesvol afgerond. Deze beroepsopleiding is Post-HBO niveau en bedoeld voor wie de Teacher afgerond heeft. De opleiding mastert je in de Do-In Yoga en specialiseert je in één specifiek gekozen onderwerp (afstudeerscriptie). Ze bestaat uit drie modules: abilities, investigation en fortitude. 

Als afgestudeerde is men 600 uurs opgeleid en met docentenlictie bevoegd tot:

 • alles wat de docentenlicentie de afgestudeerde Teacher biedt
 • Do-In Yoga therapeutisch in te zetten
 • het geven van workshops in de eigen specialisatie aan collega Do-In Yoga docenten

Kwalificatie

Een kwalificatie wordt uitgereikt na het volgen van een bijscholing in een specifieke studierichting. Hiermee verkrijgt men bevoegdheid tot het geven van de lessen waarin men zich gekwalificeerd heeft: 

 • Do-In Kids
 • Do-In Teens
 • Do-In-Stap
 • Do-Yin & Do-Yang

BewarenBewaren

 

BewarenBewaren